Airy – Ventileer Slim!
Bouw luchtdicht, Ventileer slim!

Bouw luchtdicht, Ventileer slim!

Als expert in ventilatie en luchtdichtheid helpen wij een goede
luchtdichtheid van je woning en een performant ventilatiesysteem realiseren.

Meer info

Luchtdicht, maar verlucht…

Een goede luchtdichtheid vereist een goede ventilatie...

Contacteer ons

Luchtlekken maken een gecontroleerde luchtkwaliteit onmogelijk. Daarnaast leiden ze tot energieverliezen in een gebouw en beïnvloeden het gebruikerscomfort.  Ze kunnen aanleiding geven tot geluidsoverlast, tocht en koudegevoel. Door luchtdicht te bouwen voorkomt men deze problemen. 

Een goede luchtdichtheid vereist echter ook een performant ventilatiesysteem. Zo blijft de binnenlucht in het gebouw gezond en worden o.a. vochtproblemen en schimmelvorming vermeden.

Een goede luchtdichtheid en ventilatie zorgen dus voor een minimum aan energieverbruik en een maximum aan comfort!

Waarom ventileren?

Impact op het E-Peil

Een behoorlijke verlaging...

Vrijblijvende offerte aanvragen
Waarom ventileren?

De E-peileisen worden alsmaar strenger. De eis voor het E-peil bij nieuwbouw is voor alle bouwaanvragen van 1 januari 2018 tot eind 2019 gedaald naar E40. Vanaf 2020 geldt een max. E-peil van 35 en vanaf 2021 zelfs 30! Met een goed ontworpen ventilatie-installatie en een goede luchtdichtheid kan men een merkwaardige verlaging van het E-peil realiseren. 

Door de invoering van de S-peil voor bouwaanvragen vanaf 2018 wordt het gebouwschil strenger geëvalueerd. De luchtdichtheid van het gebouwschil is dus van groot belang. Een luchtdichtheidstest is hierdoor een onmisbare maatstaf geworden.

Ventilatieverslaggeving

Verplicht, dus ook nuttig...

Contacteer ons

Ventilatieverslaggeving geldt als bijkomende verplichting voor particuliere nieuwbouw sinds 1 januari 2016. Deze verplichting volgde uit de vaststellingen van de Vlaamse overheid dat de theoretische debieten van de ventilatiesystemen vaak niet overeenstemden met de realiteit. Problemen met slecht functionerende of onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen zorgen voor een hoger energieverbruik en onvoldoende luchtkwaliteit in de woning. Een ventilatieverslaggever voorkomt deze problemen door het ventilatiesysteem uit te werken door opstellen van een voorontwerp.

Aan het einde van de werken, controleert hij bovendien de correcte afstelling van de installatie en stelt een prestatieverslag op als onderdeel van de EPB-aangifte.

In optie kunnen wij zorgen voor de juiste afstelling van de mechanische debieten.

Waarom ventileren?

Luchtdichtheid- of blowerdoortest

Steeds belangrijker...

Tarieven

Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil/S-peil te halen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om het deze te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. 

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.

Om een goede luchtdichtheid te bekomen kunnen er best 2 testen gebeuren: Een eerste test (type B) wanneer de luchtdichtheid van het bebouw reeds grotendeels verzorgd is, maar de afwerking nog dient te gebeuren. Ongecontroleerde luchtlekken kunnen dan nog opgespoord en hersteld worden. Een tweede test (type A), met conformiteitsverklaring voor het EPB verslag, vindt plaats na volledige afwerking en ingebruikname van de woning.

Tarieven ventilatie verslaggeving

 • Volledige verslaggeving:
  350 euro, exclusief btw
 • Meting met prestatieverslag voor EPB:
  125 euro, exclusief btw
 • Meerprijs inregelen C systeem:
  50 euro, exclusief btw
 • Meerprijs inregelen D systeem:
  75 euro, exclusief btw

 

Voor installaties met een capaciteit groter dan 400 m³/h kunnen de prijzen variëren. Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Tarieven Blowerdoortest voor een ééngezinswoning

 • Tussentijdse blowerdoortest met lekopsporing:
  325 euro, exclusief btw
 • Blowerdoortest voor EPB:
  300 euro, exclusief btw
 • Blowerdoortest in combinatie met ventilatiemeting:
  400 euro, exclusief btw

 

Voor meer dan één wooneenheden krijgt u interessante kortingen, vraag vrijblijvend uw offerte aan!