Airy – Ventileer Slim!
Bouwen of verbouwen? Ventileer slim met Airy!

Bouwen of verbouwen?
Ventileer slim met Airy!

Als gecertificeerd ventilatieverslaggever begeleiden wij u
van bij de ontwerpfase tot de rapportering
na afwerking van de installatie.

Meer info

Waarom ventileren?

Goede luchtkwaliteit en energiebesparend...

Contacteer ons

Het is niet alleen verplicht, maar een goede ventilatie-installatie zorgt ook voor een goede luchtkwaliteit doordat de lucht goed kan circuleren. Een slechte luchtkwaliteit kan voor allerlei gezondheidsklachten zorgen. Bovendien kan vochtige lucht snel worden afgevoerd zodat de kans op vochtproblemen en schimmelvorming aanzienlijk vermindert! Een goede ventilatie zorgt verder voor een minimum aan energieverbruik en een maximum aan comfort!

Waarom ventileren?

Impact op het E-Peil

Een behoorlijke verlaging...

Vrijblijvende offerte aanvragen
Waarom ventileren?

De E-peileisen worden alsmaar strenger. De eis voor het E-peil bij nieuwbouw is voor alle bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 gedaald naar max. 40. Vanaf 2020 geldt een max. E-peil van 35 en vanaf 2021 zelfs 30! Met een goed ontworpen ventilatie-installatie kan men een merkwaardige verlaging van het E-peil realiseren.

Ventilatieverslaggeving

Verplicht, dus ook nuttig...

Contacteer ons

Ventilatieverslaggeving geldt als bijkomende verplichting voor particuliere nieuwbouw sinds 1 januari 2016. Deze verplichting volgde uit de vaststellingen van de Vlaamse overheid dat de theoretische debieten van de ventilatiesystemen vaak niet overeenstemden met de realiteit. Problemen met slecht functionerende of onvoldoende afgestelde ventilatiesystemen zorgen voor een hoger energieverbruik en onvoldoende luchtkwaliteit in de woning. Een ventilatieverslaggever voorkomt deze problemen door het ventilatiesysteem uit te werken en de correcte afstelling te controleren.

Waarom ventileren?

Wat kan u verwachten?

Kort toegelicht...

Tarieven

Airy is een gecertificeerd ventilatieverslaggever en begeleidt u van bij de ontwerpfase tot de rapportering van de installatie. Als bouwheer krijgt u in eerste fase het ventilatievoorontwerp (VVO). Dit is een plan waarop alle pulsie- en extractie punten zijn aangeduid, een voorstel wordt uitgewerkt voor uw kanaalnetwerk en ook een berekening wordt gemaakt van het nodige debiet per ruimte. Zo krijgt u een overzicht van de volledige ventilatie-installatie en kan er van in het begin rekening worden gehouden met de plaatsing van de unit en de verschillende componenten. Het ventilatievoorontwerp (VVO) heeft de EPB-verslaggever nodig en moet beschikbaar zijn vóór de EPB-startverklaring wordt ingediend.

De installateur zal in principe instaan voor de inregeling van de debieten van de installatie conform het ventilatievoorontwerp. Indien gewenst kunnen wij dit echter ook voor u doen, bijvoorbeeld voor zelfbouwers! Het inregelen ook vlak voor de meting gebeuren op dezelfde dag, voor een kleine meerprijs!

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie dienen alle ventilatiedebieten nog eens gemeten te worden. Deze meting moet uitgevoerd worden door een erkend ventilatieverslaggever.  Wij overlopen ook de instellingen van de unit. Na de meting krijgt u een ventilatieprestatieverslag (VPV), dit verslag wordt aan de EPB-verslaggever overgemaakt die dit nodig heeft om uw EPB-aangifte op te maken. Uiteraard blijven wij gedurende het hele bouwproces ter uwer beschikking voor advies en bijkomende vragen en inlichtingen.

Ook professionals zoals EPB-verslaggevers, architecten en installateurs kunnen bij ons terecht voor een duurzame samenwerking. Wij kunnen instaan voor het voorontwerp, inregeling, meting of volledige verslaggeving. Ook voor grote projecten!

Volledige verslaggeving eengezinswoning

 • Verslaggeving D systeem tot 400 m³/h:
  350 euro, exclusief btw
 • Verslaggeving D systeem > 400 m³/h:
  400 euro, exclusief btw
 • Verslaggeving C systeem:
  350 euro, exclusief btw

De prijzen zijn INCLUSIEF de kosten voor het kwaliteitskader!

Afzonderlijke diensten eengezinswoning

 • Ventilatie voorontwerp (VVO) + coördinatie (CO):
  250 euro, exclusief btw
 • Ventilatie voorontwerp (VVO)
  150 euro, exclusief btw
 • Meting D systeem met prestatieverslag (VPV):
  125 euro**, exclusief btw
 • Meting C systeem met prestatieverslag (VPV):
  125 euro, exclusief btw
 • Meerprijs inregelen debieten D systeem:
  75 euro**, exclusief btw
 • Meerprijs inregelen afvoerdebieten C systeem:
  50 euro, exclusief btw

**Voor installaties met een capaciteit groter dan 400 m³/h geldt een toeslag van 25€ voor >400 m³/h en 50€ voor >500 m³/h.

Voor meer dan één wooneenheden krijgt u interessante kortingen, vraag vrijblijvend uw offerte aan!