Waarom ventileren?

Ventileren is nodig voor een gezond binnenklimaat. Dit is zowel belangrijk voor je woning als voor je eigen gezondheid. Door goed te ventileren vermijdt u de aanwezigheid van schadelijke stoffen en overvloedige vocht in de binnenlucht.

Wanneer is ventilatie verplicht?

Bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie moet u verplicht ventileren. Tegenwoordig wordt zodanig luchtdicht gebouwd en geïsoleerd dat ventilatie onmisbaar is geworden.

Hoe kan ik ventileren?

Gezien de strenge normen gebeurt ventileren vaak mechanisch, maar ook de combinatie van natuurlijke en mechanische ventilatie is mogelijk. De keuze is afhankelijk van de opgelegde EPB-eis en van je persoonlijke voorkeuren.

Welke systemen bestaan er?

Tegenwoordig worden bij nieuwbouw of ingrijpende renovaties enkel nog C of D systemen gebruikt. Een C systeem houdt in dat de toevoer van verse lucht gebeurt via natuurlijke openingen in de ramen, gevels of daken. De afvoer gebeurt mechanisch, hetzij permanent, hetzij vraaggestuurd. Bij een ventilatiesysteem type D wordt de lucht mechanisch aangevoerd en ook weer mechanisch afgevoerd. Een D systeem wordt ook “balansventilatie” genoemd omdat dit steeds in balans wordt afgesteld.

Waar moet ik ventileren?

Ventilatie dient zowel in droge als natte ruimten te gebeuren. Het lucht komt de woning binnen via droge ruimten zoals een woonkamer, bureau of slaapkamer. “Vervuilde” of “natte” lucht circuleert va doorstroomopeningen (bijv. deurspleet) en verlaat de woning via natte ruimten zoals de keuken, badkamer, toilet en wasplaats. De hoeveelheid luchtaanvoer of afvoer wordt bepaald op basis van de type en de oppervlakte van de ruimte.

Hoe ben ik zeker van een goede ventilatie?

Elk verplicht te ventileren ruimte dient te voldoen aan de opgelegde minimum eis. De kalibratie / inregeling van je woningventilatie is dus essentieel. Een slecht afgestelde ventilatie voldoet niet aan de normen en presteert niet naar behoren. De inregeling gebeurt door de installateur of eventueel door de verslaggever. De ventilatieverslaggever controleert de debieten en stelt een rapport voor de EPB dossier.