Keuring privéwaterafvoer / rioolkeuring

Bij nieuwbouw of renovaties, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring worden de volgende controles uitgevoerd:

  1. op de openbare riolering (als de openbare weg een openbare riolering heeft)
  2. in bepaalde gevallen: op de septische put of de individuele zuiveringsinstallatie

Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte voor een betrouwbare keuring.


Keuring binnenwaterinstallatie

Coming soon…