Blowerdoortest

Door de strengere EPB normering is het steeds moeilijker om het opgelegde E-peil/S-peil te halen. Een makkelijke en relatief goedkope manier om het deze te verlagen is door het uitvoeren van een blowerdoortest. 

Bij een blowerdoortest wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.

Om een goede luchtdichtheid te bekomen kunnen er best 2 testen gebeuren: Een eerste test (type B) wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds grotendeels verzorgd is, maar de afwerking nog dient te gebeuren. Ongecontroleerde luchtlekken kunnen dan nog opgespoord en hersteld worden. Een tweede test (type A), met conformiteitsverklaring voor het EPB verslag, vindt plaats na volledige afwerking en ingebruikname van de woning.

Lekopsporing

Indien u opteert voor een voorafgaande rest (type B) of officiële test leverde een slecht resultaat op? Dan kan de de woning onder een constante druk getest worden op lekken. De lekken worden dan opgespoord door middel van rook, dat gegenereerd wordt door een rookgenerator. Zo kunt u de woning voorbereiden op een tweede officiële test.

Tips en advies bij uitvoering

Ook wat betreft luchtdicht bouwen worden de bouwers heel zelden spontaan geïnformeerd. De uitvoering laat in sommige gevallen dan ook te wensen over. Indien wij worden aangesteld voor het opstellen van een ventilatievoorontwerp, kunnen wij voor een kleine meerprijs zeer nuttige info en advies verlenen voor een goede luchtdichte uitvoering.